Süleymaniye'deki İlim Yayma Vakfı inşaatı tartışılmaya devam ediyor
Süleymaniye'deki İlim Yayma Vakfı inşaatı tartışılmaya devam ediyor
İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye'de yeni yapılan binası tartışmalara sebep oldu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Süleymaniye semtinde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen yapı, tarihi Süleymaniye Camisi'nin siluetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'na ait binanın inşaatına, caminin siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Polat, "İzinli olsa da Süleymaniye Camisi silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın" dedi.

İLİM YAYMA VAKFI NE DİYOR?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın açıklamasında, Fetva Yokuşu’nda ‘Fetva Han’ adıyla 50 yıldan fazla süredir han olarak işletilen yerin, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartıyla kendilerine bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, binada deprem risk analizinin yaptırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Binanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından, yıkılarak yeniden projelendirilmiş, yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere tek kütle halinde, daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camisi’nin etrafının açılmasına ve caminin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır.”

FATİH BELEDİYESİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Fatih Belediyesi ise 494 ada 1 parsel üzerindeki inşaatla ilgili açıklamasında, arşiv incelemesi sonucu söz konusu yerde 1991’de verilen yapı kullanma izin belgesinde üç bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat olmak üzere yedi katlı yasal binanın görüldüğü kaydedildi. Açıklamada projenin, 2012’de Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’yla belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olarak hazırlandığı, 18 Temmuz 2019’da Koruma Kurulu’nca onaylandığı ifade edildi.

3 Haziran 2021’de verilen ruhsatla üç bodrum kat, zemin kat ve iki normal kat olmak üzere altı kat olarak ruhsatlandırıldığı belirtilen binaya ilişkin “Sonuç olarak, 2021’de verilen inşaat ruhsatı eski iskanlı binaya göre kat adedini bir kat eksilterek saçak kotu yüksekliğini de 1 buçuk metre düşürmüştür” dendi.

İBB ACİL DURDURMA İSTEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istedi. Koruma Bölge Kuruluna başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı eliyle yapılan itirazda, kamuya terk işlemlerinin dahi yapılmadığı belirlenen projenin yeniden değerlendirilmesi istendi. Onay süreçlerinin tamamlanmadan ruhsat ve inşaat sürecinin başlatıldığı binayla ilgili, ‘emsal’ uyarısı yapıldı. Süleymaniye yenileme alanında; bir adada yapılacak uygulamanın bütün yenileme alanına emsal teşkil edeceğine dikkat çekildi. Daha titiz bir çalışma sürdürülmesi gerekirken, son derece büyük kütleli ve siluete olumsuz etkisi olan bir proje hazırlandığının altı çizildi.

"Yıkılan binadan daha yüksek"

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının, yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı şekilde hazırlandığı hatırlatıldı. Yıkılan yapıdan daha yüksek bir biçimde inşa edildiği belirtildi. Yıkılan binanın çatı üst kotu 52,89 metre iken uygulaması yapılan binada çatı üst kotu 53,19 metre olduğu vurgulandı. Kaçak katı olan eski binayı emsal alarak Süleymaniye çevresinde siluet etkisini bozacak bir kot belirlendiği ifade edilerek, iddia edilenin aksine yıkılan binadan daha yüksek bir proje olduğuna dikkat çekildi.

İBB onayı olmadan izin verildi

İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binasının projesi, yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan 2019’da Koruma Kurulu’na iletildi. İki seçim arasında aceleyle hazırlanarak kurula iletilen yapıyla ilgili ‘Yenileme Alanları Ada Avan Projeleri’ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın onayını almadı. Onay olmaksızın ‘Ada Avan Uygulama Projeleri’ ile aynı anda Temmuz 2019 tarihinde projesi ‘İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu’ tarafından onaylandı. İBB, ‘İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’na dün yaptığı başvuru ile uygulamaların hızla durdurulmasını istedi.

İlgili Haberler