İnşaat sektörü koronavirüs dinlemiyor: Martta 14 işçi virüsten öldü
İnşaat sektörü koronavirüs dinlemiyor: Martta 14 işçi virüsten öldü
İş cinayetlerinden kaynaklanan ölümlere dair raporları düzenli olarak tutan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), mart ayı raporunu açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), mart ayı raporunu açıkladı.

Çalışma hayatı sırasında yakalanılan bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı ölümleri de iş cinayeti olarak değerlendiren raporda, “Halkın sağlığı için üretimi sürdürmenin zorunlu olduğu sektörler dışında, işyerlerinde üretim durdurulmalı ve işçiler salgının kritik evresi bitinceye kadar ücretli-idari izinli sayılmalıdır” denildi.

Raporda şu detaylara yer verildi:

• Mart ayında tespit edebildiğimiz covid-19 nedenli en az 14 işçi ölümü var. Daha fazla ölen olabilir ama bilgilere ulaşmak şu an için çok zor.

• 113 emekçinin 100’ü ücretli (işçi ve memur), 13’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi, balıkçı ve esnaf) oluşuyor.

• Ölenlerin 11’i kadın işçi, 102’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, gıda, büro, metal, enerji ve sağlık iş kollarında gerçekleşti.

• İki çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve metal iş kollarında gerçekleşti.

• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 18 emekçi bulunuyor: Çiftçi, balıkçı ve esnaflar ile gıda, büro, inşaat, enerji taşımacılık, konaklama, güvenlik ve genel işler işçileri.

• Mart ayında 6 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi, 2’si Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i Gürcistanlı, 1’i Özbekistanlı ve 1’i Rusyalı.

• Ölen işçilerin biri sendikalı. Sendikalı işçi (kamu çalışanı) eğitim iş kolunda çalışıyordu.

İlgili Haberler