Milli Eğitim Bakanlığı 84 projenin 48'inde hedefi tutturamadı
Milli Eğitim Bakanlığı 84 projenin 48'inde hedefi tutturamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın faaliyet raporuna göre öngörülen 84 projenin 48'inde hedef tutmadı.

MEB'in 2015-2019 yılları arasını kapsayan beş yıllık stratejik planında yer alan faaliyetlerin yalnızca küçük bir kısmında başarı sağlanabildi. Bakanlığın geçmiş beş yıllık planını, yıllık hedeflerini ve "2023 vizyonu" kapsamında planladığı faaliyetleri içeren rapor, eğitim alanında hedeflenen birçok projede ilerleme kaydedilmediğini ortaya koydu. Raporda, 2014 yılında belirlenen hedeflerde 2018 sonu itibarıyla gelinen durum masaya yatırıldı. Buna göre, MEB'in 2014 yılında öngördüğü 84 projenin 12'sinde hiç ilerleme kaydedilemedi, 23 projenin başarı oranı ise yüzde o ila yüzde 49,99 arasında oldu. MEB, 13 performans göstergesinde yüzde 50 ile yüzde 69,99 arasında başarı sağlarken yüzde 70'in üzerinde başarı sağlanan performans göstergesi sayısı ise 36'da kaldı.

Bakanlığın stratejik planını içeren raporda yer alan göstergelerin gerçekleşme oranlarının yüzdeleri, eğitim alanındaki başarısızlığı gözler önüne serdi. MEB, hedeflerin yüzde 27,38'inde ya başarısız oldu ya da hedefin yüzde 50'sini yakalayabildi. Eğitimdeki hedeflerin yüzde 14,28'inde ise tamamıyla başarısız olundu.

İlgili Haberler