Sürdürülebilir Bir Dünya, Hep Birlikte Mümkün
Sürdürülebilir Bir Dünya, Hep Birlikte Mümkün
SKH, bir başka adıyla Küresel Hedefler, yoksulluğu yok etmek, dünyamızı korumak ve bütün insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yapılmış, 17 hedefi içeren uluslar üstü bir çağrıdır.

Geçtiğimiz yüzyıl, dünya ve insanlık için büyük felaketlerin yaşandığı bir asır oldu. İki büyük savaş ve bu savaşların tükettiği kaynaklar, sömürgecilik, artan dünyan nüfusu derken dünya milletleri bir araya gelerek bu sorunu çözmek için bir adım atmaya karar verdi. Bugünkü adıyla Birleşmiş Milletler (BM), bunun için kuruldu. Yine BM çatısı altında kurulan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP), geleceğimiz için evrensel bir eylem çağrısında bulunuyor ve buna "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" (SKH) adını veriyor.

SKH, bir başka adıyla Küresel Hedefler, yoksulluğu yok etmek, dünyamızı korumak ve bütün insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yapılmış, 17 hedefi içeren uluslar üstü bir çağrıdır.

Bu 17 Hedef, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının yanı sıra insanlığın geleceği için ciddi bir tehdit olarak karşımızda duran iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, adalet ve barış gibi yeni ufukları da kapsıyor. Bu hedefleri yukarıdaki ana görselde ve bu linkte detaylıca görebilirsiniz.

SKH’ler neden var?

Gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir kılmak ve şimdiden doğru seçimler yaparak faydacı bir ruhla bu hedefleri gerçekleştirmek, bugünün insanının dünyaya karşı sorumluluğu olmalı. İşte tam da bu noktada SKH’ler, bütün ülkelere kendi önceliklerini ve sonra dünyanın ortak önceliklerini belirlemede açık bir rehber olarak işlev görüyor ve bütün insanlığı pozitif fayda üretme noktasında birleştiriyor. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. 2000’li yılların başında açıklanan Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yerini alan bu küme, evrensel uzlaşmayı ve daha yeni sorunları esas alıyor.

Bütün bunlar güzel de, hiç sonuç var mı?

Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin rehberliğinde yapılan küresel çalışmaların büyük başarıları var:

  • 1990 yılından bu yana, 1 milyardan fazla insan aşırı yoksulluktan kurtuldu.
  • 1990 yılından bu yana, çocuk ölüm oranları yarıdan fazla azaldı.
  • 1990 yılından bu yana, okulu bırakan çocuk sayısı yarıdan fazla azaldı.
  • 2000 yılından bu yana, HIV/AIDS bulaşma oranı %40 azaldı.

Şimdi, bu hedeflerin üzerine daha kapsayıcı bir eylem çağrısı olarak karşımızda 17 hedef duruyor. 

Bizler ne yapabiliriz?

Bu hedefleri bireysel olarak rehber edinerek başlayabiliriz. Yüzeysel çözümleri bir kenara bırakarak, sorunların köküne inen ve sorunları geçiştirmeye değil tamamen çözmeye odaklanan projeler üretebiliriz. Örneğin biz, Biryudumkitap olarak, Nitelikli Eğitim hedefine yönelik çalışan bir sosyal girişimiz ve Türkiye’nin önceliği olarak gördüğümüz, günde kitap okumaya ayrılan süreyi 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki nitelikli eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan kitap okuma süresini artırmayı başarırsak, bu nesiller arasında da aktarılabilecek ve önce ülkemiz, sonra bölgemiz ve sonrasında dünya değişebilecek. 

Herkes bir proje üretemeyebilir ve hali hazırda projelerin de kendi içinde sürdürülebilir olması gerekir. Bu noktada da, gönüllülük ve bireysel bağışçılık sorunu karşımızda duruyor. Sivil Toplum Örgütleri’nde gönüllü olarak, düzenli bağış yaparak, sosyal girişimlere destek vererek, tüketim alışkanlıklarımızda sosyal - etik şirket olma ayrımı yaparak da bu hedefler için çalışan kurumlara ve kuruluşlara destek olabiliriz. Dijital çağ, bilgi çağı vesaire olarak adlandırılan bu yılların getirdiği büyük kolaylıklarla bahanelerimiz de ölüyor. Örneğin Yuvarla adlı sosyal girişim, kredi kartıyla yaptığınız harcamalardaki kuruşları sizin belirlediğiniz bir Sivil Toplum Örgütü’ne bağışlamak için altyapı sağlıyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için canla başla çalışan kuruluşlara hemen bağışçı olabiliyorsunuz. Mesela, bu yazıdan sonra yapacağınız alışverişlerinizdeki kuruşları yuvarlayarak ilk adımı atabilirsiniz.

Kendini "Atıl ürünleri ekonomiye, çevreye ve topluma kazandıran teknoloji platformu" olarak tanıtan ve geçtiğimiz yıl New York'ta BM genel kurulunda girişimcisiyle tanıştığım Fazla Gıda, sürdürülebilir bir dünya için çalışan yurt dışında gururumuz olan bir sosyal girişim. Bir başka sosyal girişim Givin ile alışveriş yaparken sosyal fayda yaratabiliyorsunuz. Basit, akıllı, sürdürülebilir ve sosyal fayda üreten çözümler Türkiye'de hızla büyüyor.

Bütün insanlık için daha sürdürülebilir, daha huzurlu, daha güvenli, daha yenilikçi bir yeryüzü bırakmak, belki de, yaşamanın bir borcu. 

Sosyal Girişimci
İlgili Haberler